QUICK702ESD 704ESD维修系统

特点:
全新704702维修系统,能应付各种焊接需要。
* 704
二合一和702三合一维修系统,发挥全面维修功能,各功能均可独立使用。
防静电设计。

 

 

规格:

型号

704ESD

702ESD

功率消耗

380W

520W

尺寸

252 X 225 X 155mm

335 X 253 X 160 mm

重量

7.2kg

13.3kg

焊接

输出电压

AC 24V

焊接

温度范围

200℃-480℃

焊接

温度稳定度

±1℃

芯片拆焊

输出电压

AC220V

芯片拆焊

气泵

膜片式

芯片拆焊

风量

≤24L/min

芯片拆焊

温度范围

150℃-500℃

吸锡解焊(702有此功能)

输出电压

AC36V

吸锡解焊(702有此功能)

吸锡泵

膜片式

吸锡解焊(702有此功能)

真空度

600mmHg

吸锡解焊(702有此功能)

吸入气流

15L/min

吸锡解焊(702有此功能)

温度范围

320℃-480℃